Bi Dengên Wan – Leşkerkirina keçên biçûk

Endama Tevgera Siyasî ya jinên Sûriyê, Nidal Çuçek di vê Xeleka bernameya “Bîeswatîhin” de behsa leşkerkirina keçên temen biçûk dike.